شیوه های پرداخت

در حال حاظر شیوه پرداخت به صورت در محل بوده و شما می توانید در زمان تحویل کالا هزینه کالا را پرداخت نمایید.

بدیهی است هموطنان خارج از تهران می بایست با داروخانه تماس گرفته و روش پرداخت را با داروخانه هماهنگ نمایند.